วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่ออยู่ที่ไหน..?


หลวงพ่ออยู่ไหน...?

หยุด  หยุด  สมณหยุด...!

เห็นข่าว บทความต่างๆ ช่วงนี้ ที่เขียนให้หลวงพ่อหนีไปต่างประเทศ ไปออสเตรเรีย ไปพม่า ไปเมกา แล้ว ทำให้นึกถึงเรื่องของพระองคุลีมาล ตามไล่ล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หยุด..หยุด... สมณหยุด มาให้ข้าพเจ้าฟันนิ้ว

พระพุทธองค์ก็ไม่ได้วิ่งหนี เดินไปปกติ แต่องคุลีมาลตามจนหอบ ก็ไม่ทัน

หลวงพ่อท่านก็ใช้ชีวิตปกติของท่าน พวกที่ไล่ล่า ไล่ล้างทำลายชื่อเสียงท่าน ก็ขยันมาก  ป่านนี้คงหอบกันหมดแล้ว

หลวงพ่อท่านใช้เวลาทั้งชีวิตท่าน อุทิศให้พระศาสนา สร้างทั้งถาวรวัตถุ และบุคลากรทางศาสนา สร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา

ในยุคที่คนหันหลังให้วัดหันหน้าเข้าอบายมุข ทำความชั่วกันอย่างมีเกียรติ ทำความดีต้องแอบทำ  

หลวงพ่อท่านลุกขึ้นมาต้านสิ่งเหล่านี้ ซึ่งก็แน่นอนว่า โดยธรรมชาติของการเอาตัวไปกั้นกระแส ขวางทางอะไร ตัวเรานั้น ก็ต้องเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นไปด้วย  คนที่เสียหายจากสิ่งเหล่านี้คงไม่รักหลวงพ่อเท่าไหร่ แม้ว่าจะคิดได้ว่า สิ่งที่ตนผลิต ส่ิงที่ตนขายนั้น ทำลายล้างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ก็นำมาซึ่งเงินตรามหาศาล พอที่จะทำลายต่อมศีลธรรมไปได้

ตอนนี้หากมาใช้เล่ห์เพทุบาย มาหลอกถามว่าหลวงพ่อคุณอยู่ไหน.. เพื่อที่จะยกกำลังมาจับท่านละก็

ดูเหมือนว่า ก็พอจะบอกได้นะ  เพราะหลายสิบปีมานี้ นอกจากท่านจะสร้างวัดไว้ทุกจังหวัดในประเทศ เป็นวัดสาขาของวัดพระธรรมกายแล้ว ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จตุปัจจัยแก่วัดที่ขาดแคลนทั่วไทย โดยเฉพาะภาคใต้สี่จังหวัด สิบสองปีไม่ขาดแม้แต่เดือนเดียว 

หรือต่างประเทศทั่วทุกทวีป ท่านก็สร้างวัดไว้ เป็นร้อยวัด 

ทุกที่ที่กล่าวมา อยากให้ท่านไปอยู่ด้วยจะได้ดูแลอุปัฏฐากท่านให้เต็มที่ จะได้ตอบแทนคุณท่านที่ได้ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อดึงเอาความดีกลับมา

นอกจากพุทธสถานสิ่งก่อสร้างแล้ว สิ่งที่ท่านสร้างไว้ให้กับประเทศนี้ ให้กับโลกนี้คือ สร้างความเปลี่ยนแปลงในใจของศิษย์ท่าน ชี้ให้เห็นเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหัตน์ทั้งหลายได้บำเพ็ญมาก่อน แม้จะยากลำบาก แต่ท่านก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคน

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ของศิษย์ทุกคน ครอบครัว หมู่คณะ จึงเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของพวกเรา

หากถามว่า หลวงพ่อคุณอยู่ที่ไหน

ตอบได้ทันทีว่า

อยู่.... ใน ใจ ของพวกเราทุกคน ไม่มีใครเอาไปไหนได้

จำไว้

วิ. 25 พย. 59